Aradığınızı bulamadınız mı ? Buradan aramayı deneyin!!

Alan Hakkında Bilgi Çocuk Gelişimi(Güncel)

Alan Hakkında Bilgi Çocuk Gelişimi

GİRİŞ
Yaşadığımız yüzyılda ülkelerin iyi yetişmiş, donanımlı, mutlu, sevmeyi bilen, duyarlı, düşünebilen, doğru karar verebilen, ülkesini seven bireylere gereksinimi vardır. Bunun için de sağlıklı ve iyi bir eğitim ortamının oluşturulması gerekmektedir. Eğitimin istenilen düzeye ulaşabilmesi için çevre ve günün koşullarına uygun belirlenen nitelikte program ve plan hazırlanmalıdır.

Günümüzde erken çocukluk eğitiminin yanı sıra özel eğitim kurumlarının hızla yayılması, bu sektörde büyük bir ihtiyaç doğmasına neden olmuştur. Çocuk gelişimi ve eğitimi alanının program geliştirme çalışmaları kapsamına alınması ve bu çerçevede programlarının sektör analizine dayalı olarak modüler esaslı hazırlanması, ülkemiz insanlarının eğitimi açısından çok önemlidir. Bu sektöre ara eleman yetiştiren mesleki ve teknik eğitim sistemine yeni bir anlayış getirecektir.
Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Programı’nda;
1. Erken çocukluk eğitimi,
2. Özel eğitim
dalları yer almaktadır.
Program geliştirme çalışmaları kapsamında, sektör araştırma ve inceleme çalışmaları sonucunda sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra bu anketler yurdun değişik bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Mesleklere ilişkin olarak saptanan bu yeterlikler, öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturmaktadır.
Çocuk gelişimi ve eğitimi alanının program yapısında sektörün ihtiyaç duyduğu meslek eğitimi esas alınmıştır. Bu mesleklerde faaliyet gösteren bireylerden beklenen nitelikler belirlenerek uygulamalara yönelik modüller planlanmış ve çerçeve program yapısı oluşturulmuştur.
Öğretim programlarının ve modüllerin hazırlanması aşamasında ulusal ve uluslararası çeşitli araştırmalardan faydalanılmış; meslek elemanlarıyla, sektörel kurum ve kuruluşlarla görüş alışverişi ve iş birliği gerçekleştirilerek program çalışmalarına aktarılmıştır.
Bu doğrultuda çağdaş gelişim düzeyine uygun, sektörün beklentilerine göre düzenlenen çocuk gelişimi ve eğitimi alanı, erken çocukluk öğretmen yardımcısı, özel eğitim öğretmen yardımcısı dalları gelişmelere göre güncellemeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır.

SEKTÖR
Çocuk gelişimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaşılması ile artmıştır. Bu kurumlarda görev alacak nitelikli ve iyi yetişmiş eleman ihtiyacı da gün geçtikçe önem kazanmaktadır.
Günümüzde bireyler, erken çocukluk eğitimi ve özel eğitim hakkında bilgi edinmektedir. Erken çocukluk eğitiminin yanı sıra özel eğitim kurumlarının hızla yayılması, bu sektörde çalışacak kişilere ihtiyacı artırmaktadır.
İnsanlık var olduğu sürece çocuk ve çocuk için uygulanacak eğitim metotları önem kazanmaya devam edecektir. Bu sebeple çocuk gelişimi ve eğitimi alanında yeterlik sahibi insanlar yetiştirmek ülkemizde bu sektörün gelişimi ve ilerlemesi için çok önemlidir.
Bu alan mezunları, kazandıkları mesleki yeterlikler doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Dolayısıyla Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı Öğretim Programı’nın sektörün ve mesleki eğitim sisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir.
Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.