Aradığınızı bulamadınız mı ? Buradan aramayı deneyin!!

Oyuncak Yapımı Dersi (Güncel)

ALAN ADI   :    ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI

DERS ADI   :    OYUNCAK YAPIMI DERSİ

Eğitici oyuncak, dolgu oyuncak ve kukla ile ilgili bilgilerin verildiği derstir. Bu derste öğrenciye eğitici oyuncak, dolgu oyuncak ve kukla hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersin Modülleri Süre Kazandırılan Yeterlikler
Eğitici Oyuncaklar 40/24 Eğitici oyuncak yapmak
Dolgu Oyuncaklar 40/24 Dolgu oyuncakları yapmak
Kuklalar 40/24 Kukla yapmak

   EĞİTİCİ OYUNCAKLAR 40/24 Bu modülün ön koşulu yoktur. Öğrencinin bu modülde verilen bilgilerle eğitici oyuncağı tanımaları,eğitici oyuncağı hazırlamaları sağlanmalıdır. Öğrenci bu modülde verilen bilgilerle eğitici oyuncağı tanımaya,eğitici oyuncağı hazırlamaya dayalı doğru etkinlikler hazırlayıp uygulayabilecektir. Öğrenci; 1:Eğitici oyuncağı tanımaya yönelik etkinlikler hazırlayabilecektir. 2:Eğitici oyuncak hazırlamaya yönelik etkinlikler hazırlayabilecektir. A-Oyuncağın T anımı 1-Oyuncakların Çocukların Gelişimine Olan Etkileri 2-Eğitici Oyuncaklar a-Tanımı Ve Önemi b-Eğitici Oyuncaklar çocukların gelişimine Olan Etkisi c-Eğitici Oyuncak Çeşitleri -Kavramların geliştirilmesine yardım eden oyuncaklar -Gözlem becerisinin gelişmesini sağlayan oyuncaklar -Bellek geliştirici oyuncaklar -Problem çözme becerilerinin gelişmesine yardım eden oyuncaklar -Bellek geliştirici oyuncaklar -Problem çözme becerilerinin gelişmesine yardım eden oyuncaklar B-Eğitici Oyuncağı Hazırlamak 1-Eğitici Oyuncağın hazırlanmasında dikkat edilecek noktalar 2-Eğitici oyuncak yapımı -Eğitici oyuncağın planlanması -Kullanacağı araç gereci hazırlama -Eğitici oyuncağı yapma 3-Eğitici oyuncağı erken çocukluk eğitim kurumlarında uygulama 4-Hazırlanan eğitici oyuncakları değerlendirme

 Dolgu Oyuncaklar 40/24

Eğitici oyuncaklar modülünü almış ve başarmış olmak Öğrencinin bu modülde verilen bilgilerle dolgu oyuncağı tanımaları,dolgu oyuncağı hazırlamaları sağlanmalıdır. Öğrenci bu modülde verilen bilgilerle dolgu oyuncağı tanımaya,dolgu oyuncağı hazırlamaya dayalı doğru etkinlikler hazırlayıp uygulayabilecektir. Öğrenci; 1-Dolgu oyuncağı tanımaya yönelik etkinlikler hazırlayabilecektir. 2-Dolgu oyuncağı hazırlamaya yönelik etkinlikler hazırlayabilecektir. A-Dolgu Oyuncağın Tanımı ve Önemi 1-Dolgu Oyuncakların çocukların gelişimine olan etkileri 2-Dolgu Oyuncak Çeşitleri B-Dolgu oyuncak Hazırlama 1-Dolgu Oyuncağın yapımında dikkat edilecek noktalar 2-Dolgu Oyuncaklarda bulunması gereken temel özellikler 3-Dolgu oyuncak yapımında izlenecek aşamalar -Dolgu oyuncağın planlanması -Dolgu oyuncağın yapımında kullanılacak araç gereç ve malzemeyi hazırlamak -Dolgu oyuncağı yapmak 4-Dolgu oyuncağı erken çocukluk eğitim kurumlarında uygulamak 5-Hazırlanan dolgu oyuncakları değerlendirmek

 KUKLA YAPMAK  SÜRE 40/24

ÖN KOŞUL Dolgu oyuncaklar modülünü almış ve başarmış olmak AÇIKLAMA Öğrencinin bu modülde verilen bilgilerle kuklayı tanımaları ,kukla hazırlamaları sağlanmalıdır. GENEL AMAÇ Öğrenci bu modülde verilen bilgilerle kuklayı tanımaya ,kukla hazırlamaya dayalı etkinlikler hazırlayıp uygulayabilecektir. AMAÇLAR Öğrenci; 1-Kuklayı tanımaya yönelik etkinlikler hazırlayabilecektir. 2-Kukla hazırlamaya yönelik etkinlikler hazırlayabilecektir. İÇERİK A-Kuklanın Tanımı ve Önemi 1-Kuklanın çocukların gelişimlerine olan etkisi 2-Kukla çeşitleri B-Kukla hazırlama 1-Kukla yapımında dikkat edilecek noktalar 2-Kuklalarda bulunması gereken temel özellikler 3-Kukla yapımında izlenecek aşamalar -Kuklanın planlanması -Kukla yapımında kullanılacak araç-gerç ve malzemeyi hazırlama -Kuklayı yapma 4-Kuklayı erken çocukluk eğitim kurumlarında uygulama 5-Hazırlanan kuklayı değerlendirme

FOET Kodu Modül Adı Modül Durum
761 Dolgu Oyuncaklar Hazır / İndir
761 Eğitici Oyuncaklar Hazır / İndir
761 Kuklalar Hazır / İndir

DERSİN AMACI
Bu derste öğrenciye eğitici oyuncak, dolgu oyuncak ve kukla hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
DERSİN TANIMI
Eğitici oyuncak, dolgu oyuncak ve kukla ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.
DERSİN ÖN KOŞULLARI
Bu ders için ön koşul yoktur.
DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİK
Öğrenciye dersin sonunda;
1. Eğitici oyuncak yapmak
2. Dolgu oyuncakları yapmak
3. Kukla yapmak yeterlikleri kazandırılacaktır.
DERSİN İÇERİĞİ
1. Oyuncağın tanımı
2. Eğitici oyuncağı hazırlama
3. Dolgu oyuncağın tanımı ve önemi
4. Dolgu oyuncak hazırlama
5. Kuklanın tanımı ve önemi
6. Kukla hazırlama
konularını içermektedir.
DERSİN AMACI
Bu derste öğrenciye eğitici oyuncak, dolgu oyuncak ve kukla hazırlama yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.
DERSİN TANIMI
Eğitici oyuncak, dolgu oyuncak ve kukla ile ilgili bilgilerin verildiği derstir.
DERSİN ÖN KOŞULLARI
Bu ders için ön koşul yoktur.
DERS İLE KAZANDIRILACAK YETERLİK
Öğrenciye dersin sonunda;
1. Eğitici oyuncak yapmak
2. Dolgu oyuncakları yapmak
3. Kukla yapmak yeterlikleri kazandırılacaktır.
DERSİN İÇERİĞİ
1. Oyuncağın tanımı
2. Eğitici oyuncağı hazırlama
3. Dolgu oyuncağın tanımı ve önemi
4. Dolgu oyuncak hazırlama
5. Kuklanın tanımı ve önemi
6. Kukla hazırlama
konularını içermektedir.
 

Oyuncak Yapımı Dersi (Güncel)

 Kuklalar, Eğitici, Dolgu, Oyuncaklar, Oyuncak, oyun, oyuncak yapımı, yapım, Dolgu Oyuncaklar, eğitici, erken çocukluk,Kuklalar, Eğitici, Dolgu, Oyuncaklar, Oyuncak, oyun, oyuncak yapımı, yapım, Dolgu Oyuncaklar, eğitici, erken çocukluk,Kuklalar, Eğitici, Dolgu, Oyuncaklar, Oyuncak, oyun,oyuncak yapımı, yapım, dersi, KuklaOyuncak yapımı dersi megep modülleri indirmek için tıklayınız.
Kuklalar, Eğitici, Dolgu, Oyuncaklar, Oyuncak, oyun,oyuncak yapımı, yapım, dersi, Kukla,  Kuklalar, megep, megep modülleri, Eğitici, Dolgu, Oyuncaklar, Oyuncak, oyun, oyuncak yapımı, yapım, Dolgu Oyuncaklar, eğitici, erken çocukluk, Kuklalar, Eğitici, Dolgu

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir.
Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.