Aradığınızı bulamadınız mı ? Buradan aramayı deneyin!!

.Alan Hakkında (El Sanatları Teknolojisi)(Güncel)

El Sanatları Teknolojisi Alanı Hakkında

ÖN SÖZ
Türk toplumunun özgün kültür değerlerinden olan el sanatları, bugün kalkınmakta olan ülkemizin önemli bir gelir kaynağı olmakla birlikte ülke ekonomisine ve turizme de önemli katkılar sağlamaktadır. El sanatları teknolojisi alanı altında “el dokuma”, “halı desinatörlüğü”, “dekoratif el sanatları”, “el ve makine nakışı”, “sanayi nakışı“ ve “dekoratif ev tekstili” dallarında öğretim programları hazırlanmıştır

. Türkiye’de –geçmişte- sanayi nakışı, halı desinatörlüğü ve dekoratif ev tekstili dallarında eğitim yapılmaması nedeniyle bu dalın öğretim programları hazırlanarak eğitimine başlanıyor olmasının, geçmişte yaşanan sektördeki kalifiye eleman açığını giderecek önemli bir girişim olacağı düşünülmektedir. El sanatları teknolojisi alanı programı, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri, sektör temsilcileri, üniversiteden alan uzmanları ve meslek elemanları ile iş birliği içinde hazırlanmıştır.
 

GİRİŞ
El Sanatları Teknolojisi Alanı Programı ile, bireylere öncelikle temel bilimleri içeren bilgi ve becerileri kazandırmanın yanı sıra, çağımızın gereği olan güçlü insan ilişkileri, iletişim kurabilme, değişimlere ve teknolojiye uyum sağlayabilme, sistemleri anlayıp kullanabilme yeterlikleri kazandırmak hedeflenmiştir. Programın amacı, bireylerin temel yeterlikler üzerine, edindiği mesleki bilgi ve becerileri doğrultusunda kaliteli hizmet sunabilen ve işin her aşamasında sorumlu olmanın gereğini bilen bireyler yetiştirmektir. Sektör tarama ve inceleme çalışmaları sonucunda, sektörde faaliyet gösteren meslekler saptanarak gruplara ayrılmıştır. Sektörde çalışan kişilerin görüş ve önerilerinden yola çıkılarak her meslek dalına ait anket soruları hazırlanmış, daha sonra bu anketler yurdun değişik bölgelerinde uygulanarak mesleklere özgü yeterlikler, ayrıntılı olarak çıkarılmıştır. Mesleklere ilişkin olarak saptanan bu yeterlikler ile öğretim programları ve modüllerin temel dayanağını ve içeriğini oluşturan altı dal ortaya çıkmıştır. El sanatları teknolojisi alanı çerçeve programında; 1. El dokuma, 2. Halı desinatörlüğü, 3. Dekoratif el sanatları, 4. El ve makine nakışı, 5. Sanayi nakışı, 6. Dekoratif ev tekstili dalları yer almaktadır. Program geliştirme sürecinin her aşamasında, iş gücüne dönük gereksinimlerin dikkate alınması amacıyla firmaların eğitim sorumluları ve sektörde çalışan meslek elemanları, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerin ilgili alanlarında görevli öğretim üyeleri ile iş birliği yapılmıştır. Böylelikle sektör ve yüksek öğretim kurumlarının beklentileri programa yansıtılmıştır. Bu doğrultuda el sanatları teknolojisi alanı ve altında yer alan mesleklerde uluslararası ve ulusal düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan program hazırlamak hedeflenmiştir. Teknolojik gelişmelere paralel olarak sektörün beklentileri doğrultusunda geliştirilen el sanatları teknolojisi alanı programı, gelişmelere göre sürekli güncellenmeye uygun bir yapıda tasarlanmıştır. Böylece tüm gelişme ve yenilikleri kısa sürede programa yansıtmak mümkün olabilecek ve mezunlar kazandıkları mesleki yeterlikleri doğrultusunda istihdam edilebileceklerdir. Dolayısıyla el sanatları teknolojisi alanı öğretim programının sektörün ve mesleki eğitim sisteminin gelişmesine önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
 


SEKTÖR
El sanatlarının yöresel ve geleneksel olarak uygulandığı bölgelerde yapılan araştırmalar ve sektörde yapılan anketler sonucunda el dokuma, el ve makine nakışları, sanayi nakışları, ev tekstili ve dekoratif el sanatları alanında sektörün kalifiye eleman ihtiyaçları ve programdan beklentileri tespit edilmiştir. El sanatları, ülke genelinde geniş bir yelpazeye sahip olmasına rağmen tanıtım ve pazarlama yetersizliğinden dolayı dış pazarlara açılamamıştır. Gelişen teknolojiden etkilenen el sanatlarının özgünlüğünü, yöreselliğini ve gelenekselliğini bozmadan sektöre ayak uydurması ve gelecek nesillere aktarılması aşamasında geleneksel el sanatları ustaları ile yetiştirilecek kalifiye elemanlar arasında iş birliği sağlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çizgi doğrultusunda bireysel olarak çalışan küçük el sanatları atölyelerinin, sivil toplum örgütleri çatısı altında birleştirilerek daha büyük el sanatları merkezlerine dönüştürülmesi, bu vesile ile hem öğrencilerin bu merkezlerde beceri eğitimlerini tamamlamalarına olanak verecek hem de el sanatlarının pazarlama anlamında dış sektöre açılmasını kolaylaştıracaktır. Sonuç olarak bu döngü, el sanatlarının gelenekselliğinden ve yöreselliğinden ödün vermeden büyük bir sektöre dönüşümünü sağlayacaktır. El Sanatları Teknolojisi Alanı Programı ve modülleri bu amacı gerçekleştirmek için hazırlanmıştır.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir.
Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.