Aradığınızı bulamadınız mı ? Buradan aramayı deneyin!!

Ahsap Teknolojisi Tanıtımları

Günümüzde Ahşap Teknolojisi Alanında üretim anlayışı, değişen dünyada ve gelişen müşteri istekleri doğrultusunda çok hızlı bir değişim içine girmiştir. Değişik ham ve mamul maddeler, yeni teknolojiler bu değişimin ve gelişimin içinde yerlerini almışlardır. Ham ve mamul maddeleri işleyebilmek, müşteri memnuniyetini sağlayabilmek ve kaynakları hesaplı harcayabilmek için nitelikli ve eğitimli insanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Zamanın değerli, kaynakların çok önemli olduğu günümüzde eğitilmiş insan gücü, göz ardı edilemeyecek kadar önem taşımaktadır.

MEGEP kapsamında Ahşap Teknolojisi Alanı altında mobilya imalatı, mobilya döşeme imalatı, ahşap üst yüzey, ahşap süsleme, ahşap iskelet imalatı, ahşap doğrama imalatı dallarında öğretim programı hazırlanmıştır. Ahşap Teknolojisi Alanı Programı, sektör ihtiyaçları göz önünde bulundurularak hazırlanmış geniş kapsamlı bir programdır. MEGEP kapsamında Ahşap Teknolojisi Alanı Programının hazırlanmasında, Millî Eğitim Bakanlığında görevli uzman ve alan öğretmenleri, sektör temsilcileri, üniversitelerden alan uzmanları ve meslek elamanları ile iş birliği içinde çalışılmıştır.

GİRİŞ

Ülkemizde son yıllarda yapılan bütün çalışmalarda Türk ekonomisinin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve Avrupa Birliği ile bütünleşmesi hedeflenmiştir. Günümüzde yaşanan hızlı küreselleşme süreci, giderek artan teknolojik yenilikler ve uluslararası pazarlardan pay kapma yarışı, ülkelerininsan kaynaklarını geliştirmeye yönelmesine neden olmuştur.Ahşap teknolojisi, sağladığı istihdam imkânı, üretim sürecinde yarattığı katma değer geliri ve uluslararası ticaretteki ağırlığı nedeniyle ekonomik kalkınma sürecinde önemli rol oynayan bir sanayi dalı olmuştur. Ahşap teknolojisi meslek alanındaki eğitim; günün müşteri isteklerine cevap verebilecek, kaynakları ve zamanı verimli kullanabilen, kendini mesleki gelişimlerin gerisinde bırakmayacak nitelikli insan gücünü yetiştirmek için gelişen eğitim teknolojilerini ve metotlarını kullanarak faaliyetini sürdürmektedir. Günümüzde meslekler, kendi alt şubelerini oluşturup bunları adeta birer bağımsız meslek gibi ortaya koymaktadırlar. Bu değişimden Ahşap Teknolojisi Alanı da etkilenmiş ve kendi alt dallarını oluşturmuştur. Ahşap Teknolojisi Alanında çalışacak orta kademe teknik insan gücü, mesleki yeteneklerin ve yeterliklerinin yanı sıra diğer meslek alanındaki kişilerle sürekli iletişim hâlinde ve grup çalışmasına yatkın kişiler olarak yetiştirilmesi hedeflenmektedir. Ahşap Teknolojisi Alanı işlevsel değerleri ile mekânların kullanılırlığını sağlayan, estetik değeriyle, yaşadığımız ve çalıştığımız mekânların sıcak ve renkli bir ortam hâline gelmesini amaçlar. Bu alanda sanatı ve tekniği birleştiren ürünler ortaya çıkmaktadır.Türkiye’de bu sektör hızla gelişmekte ve büyümektedir. Ülkemizde küçük ve orta ölçekli işletmeler giderek şirketleşmekte ve bu alanda çok sayıda elemana ihtiyaç duyulmaktadır. Sektör, ülkemizde çoğu geleneksel yöntemlerle çalışan atölye tipi küçük ölçekli işletmelerin ağırlıkta olduğu bir görünümdedir. Son yıllarda büyük ölçekli işletmelerin sayısı artmıştır. Müşteri ilişkileri, ürün bilgisi, uluslararası ticaret, iş organizasyonu, tasarım, lojistik, danışmanlık, pazarlama ve bilgi/iletişim sistemleri konusundakişilerin sahip olması gereken mesleki gereklilikler artmakta ve bu gereklilikler ürün ağırlıklı sistemlerden hizmet ağırlıklı sistemlere doğru bir yönelme eğilimi göstermektedir.

MEGEP kapsamında Ahşap Teknolojisi Alanı programında hazırlanan;

1. Mobilya İmalatı,

2. Mobilya Döşeme İmalatı,

3. Ahşap Üst Yüzey İşlemleri,

4. Ahşap Süsleme,

5. Ahşap İskelet İmalatı,

6. Ahşap Doğrama İmalatı dalları yer almaktadır.

Program geliştirme sürecinin her aşamasında, İŞKUR, esnaf ve sanatkâr odaları, meslek eğitim kurumları, üniversiteler, alanda faaliyet gösteren sektörler vb. kurumlarla iş birliği yapılmıştır. Bu kuruluşların eğitim sorumluları ve çeşitli meslek elemanları ile iletişim kurulmuş ve onların katkıları sağlanmıştır. Böylelikle sektör beklentileri programa yansıtılmıştır. Bu doğrultuda Ahşap Teknolojisi Alanı ve altında yer alan mesleklerde ulusal ve uluslararası düzeyde standartlara uygun, her yaşta ve düzeyde bireye eğitim olanağı sağlayan program hazırlamak hedeflenmiştir.

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Sitemizin resmi MEGEP sitesi ile herhangi bir bağı yoktur.
Sitemiz üzerinde bulunan MEGEP dokumanları resmi siteden alınmıştır.
Dokümanların güncelliğinden sitemiz sorumlu değildir. Kullanıcıların paylaştığı dosya ve mesajların sorumlulukları kendilerine aittir.
Herhangi bir lisans hakkınız olduğunu düşünüyorsanız lütfen bizimle iletişime geçiniz. ilgili dokuman veya yazı en kısa sürede kaldırılacaktır.